Styremøte november 2008

 


 
Tid: Måndag 17. november, kl 18.00-20.30
Stad: Tanks videregående skole, Kong Oscarsgt. 21, på lærarrommet i 2. etg.

 

Saksliste:

 
Sak 1:
Referat frå årsmøtet 2008

 
Sak 2:
Tildeling av Kulturarbeiderprisen 2008 til Venelaget. Korleis disponera dei 30 000, og kvar skal diplomen halda hus - på kort og lang sikt!


Sak 3:
Heimesida vår - bruk og utvikling
Me må drøfta:

- om me skal drifta sida sjølve el. kjøpa web-basert support.
- om alle styremedlemer skal ha tilgang som skribentar.
- kor omfattande sida skal vera jfr. kobling til Dokumentasjonssenteret.
- skal sida fungera som løpande kommunikasjon med medlemene?

 
Sak 4:
Arbeidsoppgåver for styret frametter, fordeling av oppgåver mellom styremedlemmene.

Me har mykje ressursar og kompetanse tilsaman i styret, og enno meir i heile medlemsmassen. Korleis kan me nytta denne mest mogleg rasjonelt, slik at alle kan bidra med noko, og helst det ein kjenner og kan best?

Døme på oppgåver som er aktuelle:

- Samarbeidet med dokumentasjonssenteret og Ida Holen.
- Vidare dialog med Rossvoll, økonomien, arrangement der ved neste festival?
- Samarbeidet med Ulvik Festivalutvikling fram mot festival 2010.
- Medlemsbladet: redaksjonelle oppgåver, praktiske oppgåver ved trykking og utsending, bidrag med stoff til 
  bladet frå medlemene.
- Utvikla kontakten mot andre venelag. Vitjingar?

 
Sak 5: Ymse

HAUGESENTERET I ULVIK OG ULVIK POESIFESTIVAL

Venelaget var pådrivarar i arbeidet med etableringa av Haugesenteret i Ulvik. Senteret hadde offisiell opning torsdag 4. september 2014. Det skal vere ein møtestad for poesi- og litteraturinteresserte frå heile landet, med omvisingar, føredrag og ulike utstillingar.

I tillegg har senteret samla alt tilgjengeleg materiale om Hauge og kopiar av alle tekstane hans. 


AMBOLTPRISEN

Annakvart år deler Venelaget ut Amboltprisen. Denne går til ein person som har gjort mykje for å gjera Hauge si dikting kjend. Prisen vert delt ut i samband med Poesifestivalen i Ulvik. Prismottakaren får kr 10 000,- og ein støypt ambolt som bilethoggar Leif Gjerme har laga. Desse har motteke prisen:

2000 Idar Stegane

2002 Ola E. Bø

2004 Jan Erik Vold

2006 Erling Lægreid

2008 Robert Bly

2010 Arne Skjerven

2012 Bodil Cappelen

2014 Espen Eide

 
 
Ta kontakt med oss:

Randi Jåstad
Vikøyv 386
5600 Norheimsund
tlf 91523146
v/

AKTUELT

24.12.2017

Styremøte 7. februar 2017

Referat frå styremøte 4.november 2016

Referat frå årsmøtet 10.09.16

Referat frå årsmøtet 10.09.16

Referat styremøtet 22. august 2016

Referat 18.4.2016

Referat 25.4. 2015

Referat frå styremøte 16.03.2015

Referat frå styremøte 23.01.2015

Den andre mannen i meg

Referat frå styremøte 3.11.14

Referat frå styremøte 29.09.14

Årsmøtet 2014

Referat frå styremøte 28.08.14

Referat frå styremøte 11.06.14

Referat frå styremøte 13.05.14

Diktarspråket, frå det heimlege til det universelleREFERAT STYREMØTE 5.2.2014

Les meir..

DET LYDLEGE I POESIEN


Les meir..


Referat styremøte 21.08.2013
Her kan du lesa referat frå siste styremøte


BILETSPEL PÅ HARDINGTONAR
Les meir..

APRIL 2013
Les meir..

Månadens nynorskforfattar 2013
Les meir..

Referat frå styremøte 13.02.2013

Handlingsplan for Venelaget 2012 - 2014

Januar 2013

Les meir..


Desember 2012

Auka driftsmidlar til Haugesenteret

I 2013 er vi inne i det nasjonale Språkåret,  som vert organisert av Nynorsk Kultursentrum på oppdrag frå regjeringa

September 2010, referat frå årsmøtet 18.sept

Les meir..


Juni 2010
Program for dagskurs i Ulvik 16.09.2010

Les meir..

Juni 2010
Arne Skjerven vinn Amboltprisen!

Les meir..

Juni 2010
Kluss med medlemsheftet!

Les meir..

April 2010
Nytt medlemshefte!

April 2010
Hauge-seminar i Ulvik, 16. september 2010

Les meir..

April 2010
Ung poesi i Hordaland


Februar 2010
Styremøte


Desember 2009
E-postadresser!

Les meir..

Desember 2009
Informasjon om Venelagsheftet
i 2010!


Oktober 2009
Nytt medlemshefte!

Oktober 2009
Venelaget Olav H. Hauge samarbeider med dform.no.


Oktober 2009
To nye nettstader vart lansert denne veka:


Oktober 2009
Styremøte


November 2008
Styremøte


Oktober 2008
Venelaget Olav H. Hauge er årets kulturarbeidar i Hordaland!


September 2008
Årsmøte, Vinnar Ung Poesi, Vinnar studiestipend, Ulvik Poesifestival

Data-Form, Voss