Oktober 2009

 


Tid: Måndag 19. oktober, kl 18.00-21.00
Stad: Tanks videregående skole, Kong Oscarsgt. 21, på lærarrommet i 2.etg.
Desse møtte: Unni Solem, Torbjørg Austrud, Johs Bleie, Stephen J. Walton og Øystein Hide.Saksliste:

Godkjenning av innkalling og referat frå forrige styremøte


Sak 1: Status Haugestiftinga/ Dokumentasjonssenter Olav H. Hauge

Det vart gjort greie for siste nytt, og referat frå Stiftinga sitt styremøte 16. september 2009 vart lagt fram. Status (juridisk) for boksamlinga på Rossvoll vart diskutert.


Sak 2: Status Poesifestivalen og programkomiteen

Programutkast til Poesifestivalen 2010 vart lagt fram og kommentert. Det vart og diskutert om Venelaget skal arrangere litteraturkonferanse/litteraturseminar i høve festivalen i 2010.


Sak 3: Status for heimesida og venelagsheftet

Ny nettstad er etablert, og nytt nummer av Venelagsheftet er klart til utsending.


Sak 4: Prisutdelingar i 2010

Status for Amboltpris, Ung Poesi og studiestipend. Styret avventar forslag frå komiteen for Amboltprisen; Ung Poesi vert utlyst på nyåret, og det vart foreslått at studiestipendet ikkje vert utlyst for 2010.

 
        Rediger