Samarbeid med dform.no
 
 

Venelaget Olav H. Hauge sine nettsider vert no drifta av dform.no. Det er framleis styret i Venelaget som skriv og legg ut saker på sidene, medan dform har laga ny og meir velfungerande struktur på sidene.
 

 

 


        Rediger