Nytt medlemshefte!
 Eit nytt medlemshefte, denne gongen på 32 sider, gjekk i trykken seint i oktober. Det har vorte sendt ut til alle medlemane, og desse kan be om ein elektronisk kopi om dei skulle ynskje det. Innhald:

s. 2 - Nytt frå Venelaget!
s. 3 - Litt om Hauge sitt dikt "Oppskoke". Av Johs Bleie
s. 4 - "Han er der" av Halldis Moren Vesaas. Presentert av Johs Bleie
s. 8 - "Ved Olav H. Hauge sin bauta". Dikt av Steinar I. Bergo
s. 9 - "Olav, Christo og eg". Av Liv Marit Dalen Goldstein
s. 12 - "Møte med Hauge". Av Jarle Fanebust
s. 22 - Referat frå styremøte 17. november 2008
s. 25 - Referat frå styremøte 9. februar 2009
s. 28 - Referat frå styremøte 18. juni 2009
s. 30 - Artikkel av Olav H. Hauge
s. 31 - Vedtekter for Venelaget Olav H. Hauge
s. 32 - Styret og adresser
 


        Rediger