Informasjon om Venelagsheftet 2010


                          


Venelagsheftet kjem med tre utgåver i 2010. Utgjevingsdatoar vert:

15. april (frist for innsendt stoff 1. april)

15. august (frist for innsendt stoff 1. august)

15. desember (frist for innsendt stoff 1. desember)
 

Olav H. Hauge-stiftinga sine nye nettsider vil vere staden der ein finn aktuelle nyhende omkring arbeidet med å fremja diktinga til Olav H. Hauge, og Venelagsheftet vil halda fram med å presentera intervju med sentrale aktørar innan formidlinga av Hauge og dikta hans. Me vil og trykkja artiklar om møte med Hauge og elles referat frå styremøter og anna aktivitet knytt til formidlinga av Hauge. 


        Rediger