Kluss med medlemsheftetSom mange av medlemene våre har oppdaga og meldt oss, vart medlemshefte nr. 1 - 2010 trykt med innmat frå siste nummer i 2009. Dette var ein lei feil som vart gjort på trykkeriet, og nye og riktige hefter vert sendt ut denne veka.

Det er berre å beklaga dette sterkt, men me vonar de set pris på april-heftet vårt, sjølv om det altså endeleg kjem i juni.

Me ser fram til å høyre frå dykk med tips om stoff til augustnummeret! Frist for innsending av tekstar eller idear er 1. august.

 


        Rediger