Amboltprisen 2010

(Foto: www.samlaget.no)

Komiteen for Amboltprisen har vedteke at Arne Skjerven får Ambolten for 2010. Her er noko av det som vert lagt vekt på i grunngjevinga:


Arne Skjerven (f. 1944), busett i Ulvik, var saman med nokre andre
eldsjeler grunnleggjaren av Venelaget Olav H. Hauge i 1999, og var
leiar og primus motor for laget heilt fram til 2006. I samband med
dette arbeidet var Skjerven og sentral i etableringa av Poesifestivalen
i Ulvik, og han har vore styre- eller varamedlem for Olav H.
Hauge-stiftinga anten som Venelaget eller Ulvik Herad sin
representant.

Arne Skjerven har vore lærar og skuleleiar i ei årrekkje, fram til han vart pensjonist i 2009. I tillegg har han drive mykje som journalist og vore særlig aktiv i målarbeidet. I samband med arbeidet for målmedvit og språkrøkt blant dei unge, var Skjerven redaktør for skuleavisa Gluggen i ein halv mannsalder. Etter mange års arbeid med Olav H. Hauge og diktinga hans, kom boka Olav H. Hauge og bygda ut på Det Norske Samlaget i 2008, i samarbeid med ein tidlegare lærarkollega Steinar I. Bergo. I samband med denne boka, skriv Samlaget fylgjande i forfatterpresentasjonen av Skjerven på nettsidene sine:

”Skjerven snakka mykje og jamleg med Olav H. Hauge i over 20 år. Samtalane handla om norskopplæring, litteratur og ikkje minst språket for born og vaksne med vekt på målreising og språkrøkt. Skjerven gjorde elles opptaket til bautaen over diktinga til Olav H. Hauge (...)” og han har ” redigert temahefte til skulebruk om Per Sivle, Ivar Aasen om mål og målreising. Han har og skrive ei rekkje artiklar både i tidsskrift og aviser om språklege, historiske og litterære emne.”

Skjerven er ein av dei ”gamle slitarane” i arbeidet med på fremja Olav H. Hauge og diktinga hans. Med særleg fokus på det lokale perspektivet, har Skjerven arbeidd for å auke kunnskap om og kjennskap til lyrikk og målsak i skuleverket og mellom folk flest i nærare 40 år. Skjerven har og vore ein ressursperson og rådgjevar for Ulvik Herad og Brakanes skule i Ulvik innan områder som lokalsoge og lokale kunstnarar, og er vel kjend i bygda og omegn som ein heilt unik ressursperson. Skjerven er og ein kjent konferansier på Poesifestivalen, og har i form av sitt unike engasjement makta å sameine interessene til føredragshaldarar, forskarar og det generelle publikum på festivalen.


Venelaget gratulerer den verdige vinnaren, og satsar på å få til eit større intervju med Arne i augustnummeret av medlemsheftet vårt!


        Rediger