Auka driftsmidlar til Haugesenteret
I 2013 er vi inne i det nasjonale Språkåret,  som vert organisert av Nynorsk Kultursentrum på oppdrag frå regjeringa.  Henta frå avisa Dag og Tid 12.10.2012: 
 
"Løyvinga til Nynorsk kultursentrum over statsbudsjettet gjev rom for auka driftsmidlar til Olav H. Hauge-senteret. - Følgjer Hordaland fylkeskommune og Ulvik Herad opp, kan me truleg tilsetje den fjerde og siste medarbeidaren ved Hauge-senteret hausten 2013, seier direktør Ottar Grepstad."

Gode nyhende!
        Rediger