Oppdatert heimeside

No har heimesida vorte oppgradert med nokre endringar. Dersom det er spørsmål kring bruk av sida, eller innspel til kva som fungerer og ikkje fungerer, gjerne kontakt oss på e-post. 

Vonar oppfriskinga fell i smak!

 - Theresa        Rediger