APRIL 2013
Kjære medlemer av Venelaget Olav H. Hauge!

Styret i Venelaget set stor pris på om medlemene kontaktar oss dersom nokon har noko på hjartet, anten med eit føreslag til kva Venelaget skal jobba med,  eller andre tips.  
Me er avhengige av medlemsmassen vår og difor er det viktig at me aukar kontakten oss i mellom. Viser elles til referata som vert lagde ut her med jamne mellomrom, samt anna aktuelt stoff. Me vonar medlemene (og andre) tykkjer om heimesida vår. Dersom det noko som ikkje fungerer gjerne gje oss ei melding. 


 - Leiar


        Rediger