Biletspel på Hardingtonar 2013

Programskaparen Geirr Tveitt
og biletspelfilmen
Ordmeisteren Olav H. Hauge

Laurdag 15. juni 2013 kl. 12:00
Thon Hotel Sandven, konferansesalen

Hardingtonar startar i år ein ny programpost der me går 50 år tilbake i tid og lyttar til radioprogram Geirr Tveitt laga i NRK. I 1963 vart bl.a. dikt av Olav H. Hauge tonesette. Me vert med på vitjing hjå Hauge i Ulvik og får høyra urframføring av songane. Det høver soleis godt å også ha premiere på biletspelfilmen Ordmeisteren Olav H. Hauge, laga av Randi Storaas.

På 1960- og 70-talet laga Geirr Tveitt ei rekkje radioprogram då han var tilsett i NRK. Dette er ei mindre kjend side av den allsidige komponisten sitt virke. Hardingtonar vil dei neste åra ha ein fast programpost der ein lyttar til fleire av desse programma eller utdrag frå dei 50 år etter at dei vart sende. I år er det 1963 som står for tur. Det året vart dei fyrste av ei rekkje diktarportrett laga. Fyrst ut var Ragnvald Vaage og Olav H. Hauge.
Geirr Tveitt var programskapar, han samtalte med lyrikarane som framleis var i live og fekk dei til å lesa eigne dikt. Han sette tone til dikta deira og desse fekk si urframføring i sendinga. Me møter og utøvaren Geirr Tveitt på klaver og cembalo eller som dirigent av Kringkastingsorkesteret.

Stig Olav Skeie har lytta gjennom det omfangsrike materialet som finst i Radioarkivet. Han vil fortelja litt om dette arbeidet og om funn av nye til no ikkje registrete komposisjonar. Me får lytta til nokre av desse. Fokuset vert på året 1963, men me får og høyra kutt frå det aller fyrste lydopptaket med Tveitt-musikk frå 1936. Og me lyttar til store deler av programmet "Kom ikkje med havet for min torste" der Geirr Tveitt og Steinar Brauteset vitjar Olav H. Hauge heime i Ulvik og pratar om bygda, fjellet, fruktdyrking og ikkje minst om diktning. Olav les nokre av dikta sine som Geirr har tonesett og som vert urframført i programmet. 
I Ordmeisteren Olav H. Hauge møter me gartnaren og lyrikaren frå Ulvik i Hardanger. Det er Hauge sjølv som fører ordet. Han fortel og les dikt, og me er med han i hus og hage på garden Hakastad. Me møter naturen og kvardagen som inspirerte han og bokhyllene hans fulle av verdslitteratur. Filmen er eit kort møte der Hauge tek oss med inn i si verd. Fokus er på kva han seier om det å skapa.

Filmen er bygd opp av foto-, lyd- og filmopptak frå ulike arkiv, og nye foto- og filmopptak frå garden Hakastad og Ulvik, tatt av fotografen Agurtxane Concellon.
Randi Storaas har regien, og lyddesignen er ved Knut Halmrast. Bodil Cappelen, Idar Stegane og Haugesenteret i Ulvik har vore konsulentar.
Tid: kring 15 minutt.

HAUGESENTERET I ULVIK OG ULVIK POESIFESTIVAL

Venelaget var pådrivarar i arbeidet med etableringa av Haugesenteret i Ulvik. Senteret hadde offisiell opning torsdag 4. september 2014. Det skal vere ein møtestad for poesi- og litteraturinteresserte frå heile landet, med omvisingar, føredrag og ulike utstillingar.

I tillegg har senteret samla alt tilgjengeleg materiale om Hauge og kopiar av alle tekstane hans. 


AMBOLTPRISEN

Annakvart år deler Venelaget ut Amboltprisen. Denne går til ein person som har gjort mykje for å gjera Hauge si dikting kjend. Prisen vert delt ut i samband med Poesifestivalen i Ulvik. Prismottakaren får kr 10 000,- og ein støypt ambolt som bilethoggar Leif Gjerme har laga. Desse har motteke prisen:

2000 Idar Stegane

2002 Ola E. Bø

2004 Jan Erik Vold

2006 Erling Lægreid

2008 Robert Bly

2010 Arne Skjerven

2012 Bodil Cappelen

2014 Espen Eide

 
 
Ta kontakt med oss:

Randi Jåstad
Vikøyv 386
5600 Norheimsund
tlf 91523146
v/

AKTUELT

24.12.2017

Styremøte 7. februar 2017

Referat frå styremøte 4.november 2016

Referat frå årsmøtet 10.09.16

Referat frå årsmøtet 10.09.16

Referat styremøtet 22. august 2016

Referat 18.4.2016

Referat 25.4. 2015

Referat frå styremøte 16.03.2015

Referat frå styremøte 23.01.2015

Den andre mannen i meg

Referat frå styremøte 3.11.14

Referat frå styremøte 29.09.14

Årsmøtet 2014

Referat frå styremøte 28.08.14

Referat frå styremøte 11.06.14

Referat frå styremøte 13.05.14

Diktarspråket, frå det heimlege til det universelleREFERAT STYREMØTE 5.2.2014

Les meir..

DET LYDLEGE I POESIEN


Les meir..


Referat styremøte 21.08.2013
Her kan du lesa referat frå siste styremøte


BILETSPEL PÅ HARDINGTONAR
Les meir..

APRIL 2013
Les meir..

Månadens nynorskforfattar 2013
Les meir..

Referat frå styremøte 13.02.2013

Handlingsplan for Venelaget 2012 - 2014

Januar 2013

Les meir..


Desember 2012

Auka driftsmidlar til Haugesenteret

I 2013 er vi inne i det nasjonale Språkåret,  som vert organisert av Nynorsk Kultursentrum på oppdrag frå regjeringa

September 2010, referat frå årsmøtet 18.sept

Les meir..


Juni 2010
Program for dagskurs i Ulvik 16.09.2010

Les meir..

Juni 2010
Arne Skjerven vinn Amboltprisen!

Les meir..

Juni 2010
Kluss med medlemsheftet!

Les meir..

April 2010
Nytt medlemshefte!

April 2010
Hauge-seminar i Ulvik, 16. september 2010

Les meir..

April 2010
Ung poesi i Hordaland


Februar 2010
Styremøte


Desember 2009
E-postadresser!

Les meir..

Desember 2009
Informasjon om Venelagsheftet
i 2010!


Oktober 2009
Nytt medlemshefte!

Oktober 2009
Venelaget Olav H. Hauge samarbeider med dform.no.


Oktober 2009
To nye nettstader vart lansert denne veka:


Oktober 2009
Styremøte


November 2008
Styremøte


Oktober 2008
Venelaget Olav H. Hauge er årets kulturarbeidar i Hordaland!


September 2008
Årsmøte, Vinnar Ung Poesi, Vinnar studiestipend, Ulvik Poesifestival

Data-Form, Voss