DET LYDLEGE I POESIEN

17. oktober 2013 skipa Venelaget føredrag og diktopplesing  på Litteraturhuset i Bergen for alle som er interesserte i Olav H. Hauge sin poesi. Temaet var det lydlege i Hauge sitt eige språk.

Førsteamanuensis Liv Marit Aksnes frå Høgskulen i Bergen arbeider med eit forskingsprosjekt som handlar om lyden i lyrikken, og Olav H. Hauge er ein av dei mest sentrale poetane i dette prosjektet. I føredraget sitt her fokuserte ho på korleis Hauge sjølv framførte dikta sine. Ho brukte eksempel frå lydopptak der Hauge sjølv las i ulike samanhengar.

Ho viste også korleis andre tolkar dikta hans gjennom å lesa eller syngja dei på ulike måtar. 
Etterpå les den prisbelønte poeten Erlend O. Nødtvedt frå Bergen hauge-dikt og eigne dikt frå 
debutboka si Harudes som kom ut i 2008. Nødtvedt brukar mykje allusjonar og intertekstuelle 
referansar til Hauge sine dikt og andre tekstar.


Det kom om lag 80 personar på møtet. Det er styret i Venelaget fornøgd med. Dette er det første 
arrangementet dette styret lagar til.        Rediger